Άρθρα κατηγορίας

Καταστατικό της Hellas Lab

Συνημμένα θα βρείτε το καταστατικό της Hellas Lab, στο οποίο αναλύονται τα εξής:
  • Επωνυμία-Έδρα-Σφραγίδα
  • Οι σκοποί της Ένωσης
  • Τα μέσα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ...

    Δείτε το άρθρο

Ποιοι Είμαστε

Διοικούσα Επιτροπή (διετής θητεία απο 2-4-2015)

Περικλής Αγάθωνος ...

Δείτε το άρθρο