Άρθρα κατηγορίας

Γενική Συνέλευση μελών Eurolab 19-21 Απριλίου 2016

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Eurolab ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 19-21 Απριλίου 2016. Η θεματολογία ήταν μεγάλη, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε το έργο ...

Δείτε το άρθρο

Έκθεση του προέδρου της Eurolab

Έκθεση του προέδρου της Eurolab μετά τη γενική συνέλευση ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων των μελών.

Δείτε το άρθρο

Ειδικές συμβουλευτικές ομάδες από Eurolab

Η πολιτική στρατηγική της EUROLAB έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να αυξήσει την προβολή της κοινότητας των εργαστηρίων και να προωθήσει συναντήσεις με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών αρμόδιων αρχών. Ως απόρροια αυτής της στρατηγικής, η EUROLAB έχει δημιουργήσει ειδικές συμβουλευτικές ομάδες σε βασικούς τομείς, π.χ. Υγεία και Ασφάλεια, Διακρίβωση και Μετρολογία, Καταναλωτικά Προϊόντα, Ενέργεια & Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ιατρικών Εργαστηρίων και Συσκευές, Χημικές ουσίες, Διαπίστευση,Τρόφιμα - Γεωργία και την Υγεία των Ζώων κλπ.

Δείτε το άρθρο

Highlights της συνάντησης των μελών της Eurolab - 6-8 Oκτ.2015 Κωνσταντινούπολη

Η συνάντηση των Εθνικών Μελών της Eurolab για το φθινόπωρο του 2015 έγινε στην Κωνσταντινούπολη από τις 6 ως τις 8 Οκτωβρίου. ...

Δείτε το άρθρο