Παρουσιάσεις Ημερίδας που έγινε σε συνεργασία της HellasLab με το ΤΕΕ

Τις παρουσιάσεις από την ημερίδα με τίτλο "Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος"που έγινε σε συνεργία της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων με το ΤΕΕ, στις 30 Ιουνίου 2016, θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο:

http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm