7ο Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας - 2018

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), ανακοινώνουν τη συν-διοργάνωση του

7ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας

το οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαΐου 2018στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις του, να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προβληματισμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρολογίας στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση των εθνικών εργαστηριακών και μετρολογικών υποδομών.

H θεματολογία του 7ου Συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μετρήσεων.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή περιλήψεων : έως 16 Οκτωβρίου 2017

Ειδοποίηση αποδοχής: έως 30 Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών: έως 28 Φεβρουαρίου 2018


Με εκτίμηση

Ιωάννης Φ. Γκόνος
Οργανωτική Επιτροπή
7ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας
http://metrologia2018.ece.ntua.gr
Email: metrol18@central.ntua.gr

Τηλ.:2107723539