Η Ένωση

Είναι γνωστές οι δυσκολίες δραστηριοποίησης ενός τεκμηριωμένα Αξιόπιστου Εργαστηρίου Παροχής Υπηρεσιών, στον ευαίσθητο τομέα των δοκιμών, Μετρήσεων και Aναλύσεων, σ αυτό το θολό τοπίο της επιχειρηματικής πρακτικής στη χώρα μας. Δυσκολίες που οξύνονται όταν μια επιχείρηση έχει ως σημείο αναφοράς, αλλά και στρατηγικής σημασίας στόχο την Ποιότητα. Επίσης δε, έχει διαφανεί η ανάγκη συλλογικής προσπάθειας και με πνεύμα συνέργιας για την δημιουργία συνολικής, προς κάθε κατεύθυνση, πρότασης και ενεργειών για την εύρυθμη και ανταποδοτική λειτουργία τους.

Στα 19 χρόνια από την ίδρυσή της, η Ένωση έχει καταφέρει να καταγράψει ένα μεγάλο μέρος του εργαστηριακού δυναμικού μας και να διασυνδέσει αρμονικά πάνω από (80) δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας μας σε ένα ενιαίο φορέα που αποτελεί το εθνικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργαστηρίων - EuroLab.

Η εκπροσώπησή της στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων των εργαστηρίων τόσο όσον αφορά τη Διαπίστευση,Τυποποίηση και Μετρολογία, όσο και για άλλα θέματα όπου εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Κάθε 2 χρόνια δε διοργανώνει το Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας (το 6ο θα γίνει στην Αθήνα, στο Πολεμικό Μουσείο στις 13 & 14 Μαίου 2016 – σας περιμένουμε). Δείτε και : www.metrologia2016.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία στην Γραμματεία της Ένωσης ή προσωπικά. Δείτε την ιστοσελίδα μας (www.hellaslab.gr).

Περιμένουμε την απάντησή σας και τυχόν ερωτήσεις στο e-mail μας:

info@hellaslab.gr & hellaslb@otenet.gr

Δρ. Περικλής Αγάθωνος

Πρόεδρος ΕΕΕ/HellasLab