Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Hellaslab

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος pdf, μέγεθος 355.30 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα aitisi_nom_pros.doc, τύπος doc, μέγεθος 37.50 KBytes]

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab) αποτελεί επιστημονικό φορέα με μέλη εργαστήρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ιδρύθηκε το 1997 και μέχρι σήμερα συνεχίζει το έργο της.

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab) έχει ως στόχο:

1.Την άμεση επικοινωνία με τα εργαστήρια-μέλη ώστε να υπάρχει ταχεία ενημέρωση για οτιδήποτε νεότερο όσον αφορά τη νομοθεσία και τρέχοντα ζητήματα, με σκοπό την πιο αποτελεσματική λειτουργία των εργαστηρίων.

2.Να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαστηρίων σε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς, με σκοπό να παρέχει συνεκτική φωνή, όπου είναι απαραίτητο, σε θέματα οικονομικά, πολιτικά και τεχνικά που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των εργαστηρίων.

Πιο συγκεκριμένα η Ένωση εκπροσωπεί:

Θεσμικά και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα εργαστήρια της χώρας στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ):

  • Ορίζει εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Διαπίστευσης
  • Συμμετέχει με εκπρόσωπο στη Γενική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων
  • Συμμετέχει με εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το σύνολο των Ελληνικών Εργαστηρίων σε Ευρωπαϊκά δίκτυα όπως η EuroLab και η ΙΜΕΚΟ.

Τι είναι η EUROLAB

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αποτελούμενος από 21 ενεργά μέλη. Σκοπό έχει να αναπτύσσει και να προωθεί οικονομικά αποδοτικές αναλύσεις και υπηρεσίες, όσον αφορά τις μετρήσεις, για τις οποίες οι απαιτήσεις για την ακρίβεια και τη διασφάλιση ποιότητας έχουν προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες.

3.Τη μεσολάβηση μεταξύ μελών και πολιτείας για την προώθηση των συμφερόντων των εργαστηρίων.

Δραστηριότητες που διεξάγει η Ένωση για στήριξη της εξωστρέφειάς της:

*Κάθε δύο (2) χρόνια διοργανώνει Εθνικά Συνέδρια Μετρολογίας

*Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 6 κύκλοι Σεμιναρίων Μετρολογίας

*Διοργανώνει διάφορες Εξειδικευμένες Ημερίδες

*Παρεμβαίνει με επιστολές και υποστηρίζει σε απευθείας συναντήσεις τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα όλων των ελληνικών εργαστηρίων

*Προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται αλλού ώστε να εφαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο και στην Ελλάδα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ένωση σας θέλει κοντά της ώστε με τη βοήθειά σας να αποκτήσουμε τους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) για να επιτύχουμε τους στόχους μας, για την ωφέλεια όλων μας.

Την πρόσκληση θα την βρείτε και στο συνημμένο αρχείο.