Ποιοι Είμαστε

Διοικούσα Επιτροπή (διετής θητεία απο 4-4-2017)

Περικλής Αγάθωνος Πρόεδρος

Αντώνιος Τσακαλίδης Αντιπρόεδρος

Μάρκος Βαλληνδράς Ταμίας

Αλέξανδρος Γιαννούσιος Μέλος

Νισσήμ Μπενμαγιώρ Μέλος

Ουρανία Ουσταμπασίδου Μέλος

Αλέξανδρος Χαλιάσος Μέλος