Καταστατικό της Hellas Lab

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος zip, μέγεθος 2.63 MBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος zip, μέγεθος 2.59 MBytes]

Συνημμένα θα βρείτε το καταστατικό της Hellas Lab, στο οποίο αναλύονται τα εξής:
 • Επωνυμία-Έδρα-Σφραγίδα
 • Οι σκοποί της Ένωσης
 • Τα μέσα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της
 • Τα μέλη της
 • Η διαδικασία αποδοχής και παύσης ενός μέλους
 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών
 • Πώς γίνεται η εκπροσώπηση των μελών στην Ένωση
 • Πόροι τακτικοί και έκτακτοι
 • Ποια είναι τα όργανα της Ένωσης
 • Γενική Συνέλευση
 • Αρχαιρεσίες
 • Διοικούσα επιτροπή - πρόεδρος - αντιπρόεδρος
 • Προϋπολογισμός - Ισολογισμός - Ταμίας
 • Εξελεγκτική επιτροπή
 • Τροποποίηση του καταστατικού και λύση της Ένωσης - Τύχη της περιουσίας σε περίπτωση λύσης