Κοπή της πίτας 2017

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων & η Ελληνική Ένωση Φορέων Πιστοποίησης

Σας προσκαλούν στην κοπή της Πίταςτην

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017και ώρα 17:00 μ.μ.

στα γραφεία τους (Αλκμάνος 7 & Σισίνη, Αθήνα).

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος HellasCert O Πρόεδρος HellasLab

Ιωάννης Καραγιάννης Περικλής Αγάθωνoς