Εγγραφή επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Γ67 Ν4042 ΦΕΚ 24_A_13_02_2012_ποινική προστασία περιβάλλοντος.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 4.38 MBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Γ62 Ν4014 ΦΕΚ 209_Α_21_09_2011_περιβαλλοντική αδειοδότηση.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 1.34 MBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα HMA_odigies_xrisis.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 1.28 MBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΦΕΚ 2471Β_10 08 16 Καταταξη εργων και δραστηριοτητων.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 864.08 KBytes]

Από τις αρχές Αυγούστου του 2016 έχει αλλάξει η νομοθεσία για τους περιβαλλοντικούς όρους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να πάρουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή το ελάχιστο περιβαλλοντική δέσμευση από την αρμόδια τοπική αρχή που είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της νομαρχίας που ανήκουν.

Στον νόμο έχουν ενταχθεί και τα εργαστήρια (Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις υλικών, τροφίμων κ.λπ.(εκτός των ιατρικών)), δείτε σελίδα 26825 και πίνακα 227 του ΦΕΚ 2471Β.

Στην συνέχεια θα πρέπει να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.

Παραθετουμε τα σχετικά για μια σύντομη ενημέρωση.

Η επέκταση του θέματος είναι ότι από την στιγμή που τα εργαστήρια θεωρείτε ότι έχουν περιβαλλοντική όχληση ΔΕΝ απαλλάσσονται από Άδεια λειτουργίας. Όπως γινόταν στο παρελθόν.

Ημερομηνία λήξης 28/2/2017 !!!!!!!!!!!!!!