Έκθεση του προέδρου της Eurolab

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος pdf, μέγεθος 1.35 MBytes]

Στις 21 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση-ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων των μελών της Eurolab, στο East Kilbride της Σκοτίας. Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης ο πρόεδρος αυτής παρουσίασε μια συνοπτική έκθεση με τους στόχους και τα επιτεύγματα της Eurolab, όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.